Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój to idea zakładająca rozwój społeczno-ekonomiczny współczesnych pokoleń poprzez zaspokajanie ich potrzeb w taki sposób, który nie zmniejszy możliwości zaspokajania potrzeb przyszłym pokoleniom.

 

Odmiana: zrównoważony rozwój (D. zrównoważonego rozwoju, C. zrównoważonemu rozwojowi, B. zrównoważony rozwój, N. zrównoważonym rozwojem, Ms. zrównoważonym rozwoju, W. zrównoważony rozwoju)

 

Przykłady użycia:

Zrównoważony rozwój to lepsze jutro dla naszych dzieci.

Integralną częścią strategii naszej firmy jest koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Czy świat sprosta wyzwaniom związanym ze zrównoważonym rozwojem?

Komentarze