Zuchwały

Przymiotnik zuchwały ma dwa znaczenia. Może oznaczać osobę odznaczającą się nadmierną pewnością siebie i wykazującą lekceważący stosunek względem otoczenia. To pierwsze znaczenie jest zdecydowanie pejoratywne.

Słowo zuchwały stosujemy również do określenia kogoś, kto wykazuje bardzo dużą odwagę i skłonność do podejmowania ryzyka, jak również do opisania czynów dokonanych przez taką osobę.

Wyrazy pokrewne: zuchwałość, zuchwalstwo, zuchwale, zuchwalec
Odmiana: zuchwały (D. zuchwałego, C. zuchwałemu, B. zuchwałego, N. zuchwałym, Msc. zuchwałym, W. zuchwały)

Przykłady użycia:

Czyn to zuchwały, godny chwały.

Tam był Papkin – lew zuchwały!
Strzelec boski! rębacz diabli!
(„Zemsta”, Aleksander Fredro)

To pieści zuchwały, co kocha nieśmiały. (Jan Izydor Sztaudynger)

Wchodzę na wyżyny zuchwały, jak dwulatek na mebel,
a te hieny znów szczekały, zamiast wejść na mój szczebel.
(„900729”, Taco Hemingway)

Komentarze