Życie

1. Jako egzystencja

istnienie, bytność, funkcjonowanie, byt, żywot, wegetacja, wegetowanie, trwanie, ziemska wędrówka, egzystencja, egzystowanie

Przykład:

Życie jest zbyt krótkie, by zamartwiać się przeszłością. Lepiej wykorzystać swoją ziemską wędrówkę na realizację planów i marzeń. 

Antonim: śmierć

 

2. Jako bycie w formie

siła fizyczna, energia, ikra, forma, krzepa, moc, poryw, wigor, werwa, zapał, siła

Przykład:

Mimo że skończył już 80 lat, wciąż jest pełen życia. Niejeden trzydziestolatek mógłby mu pozazdrościć wigoru

Antonim: osłabienie

Komentarze