Co znaczy ikarowy lot?

Związek frazeologiczny ikarowe loty ma etymologię mitologiczną. Jego wyjaśnienie znajdujemy w „Słowniku wyrazów obcych i obcojęzycznych” Władysława Kopalińskiego:

ikarowe loty - zbyt wysokie, podniebne, szaleńcze na to, aby mogły się nie skończyć katastrofą.
 
Etym. - gr. Íkaros 'Ikar mit. gr., syn Dedala (Daídalos), wzbił się zbyt wysoko w powietrze na sporządzonych przez ojca skrzydłach; wosk, którym spojone były pióra, roztopił się od słońca, a chłopiec spadł do morza i utonął; por. Owidiusz (Metamorfozy, 8, 183-235)'.

Dziś tym mianem określamy szybkie osiągnięcie celu, które ostatecznie kończy się porażką.

Odmiana: ikarowe loty (D. ikarowych lotów, C. ikarowym lotom, B. ikarowe loty, N. ikarowymi lotami, Msc. ikarowych lotach, W. ikarowe loty)

Uwaga:

Warto odnotować różnice w pisowni tego wyrażenia. Związek frazeologiczny ikarowy lot zapiszemy mała literą (ikarowy jest tu przymiotnikiem jakościowym utworzonym od imienia własnego). Zapis w postaci Ikarowy lot jest uprawniony w przypadku, gdy mamy na myśli ten konkretny lot, który wykonał Ikar (czyli lot Ikara, Ikarowy jest wtedy przymiotnikiem dzierżawczym).

Przykłady użycia:

Każdy z nas w swoim życiu musi zaliczyć ikarowy lot.
Ikarowe loty mają te zaletę, że można wyciągnąć wnioski z bolesnych porażek, które nieodmiennie się z nimi wiążą.
Historia tej firmy to klasyczne ikarowe loty. Zachłyśniecie się sukcesem, utrata czujności i widowiskowa plajta.

Komentarze

~ Wiki
9/13/18 2:36 PM
To wszystko oikarowych lotach?
~ Wiki
9/13/18 2:36 PM
To wszystko oikarowych lotach?