Co znaczy merytorycznie?

Przysłówek merytorycznie pochodzi od przymiotnika merytoryczny, który zgodnie z definicją w słowniku języka polskiego PWN oznacza:

merytoryczny «dotyczący treści sprawy, a nie jej strony formalnej»

Pokrewne wyrazy: merytoryczny, meritum
Odmiana: nieodmienne
Synonimy: rzeczowo, konkretnie

Przykłady użycia:

Chciałabym, byś do tych argumentów odniósł się merytorycznie, przedstawiając swój punkt widzenia.
Może uda się rozstrzygnąć ten spór merytorycznie, bez uciekanie się do niepotrzebnych zabiegów, mających na celu zdyskredytowanie drugiej strony.

Komentarze

~ czopki
12/29/19, 9:09 PM
Merytorycznie czyli tak jak chciałby ten, który użył tego słowa :D
~ gilgamesztv
8/27/19, 6:52 PM
merytorycznie to jest to
~ gorgonzolavlog
7/13/19, 11:02 AM
merytorycznie to jest to
~ Papa
6/17/19, 4:12 PM
Merytorycznie to jest to
~ POlak
4/3/19, 8:06 AM
Merytorycznie czyli tak jak chce kaczyński
~ Big Bang
3/24/19, 12:19 PM
Tak było