Jak piszemy: ani się waż czy ani się wasz, warz?

ani się waż

Poprawna pisownia

ani się wasz, ani się warz

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „ani się waż”.

 

Zwrot ten pochodzi od czasownika „ważyć się", który oznacza odwagę do uczynienia czegoś. „Waż” jest trybem rozkazującym tego czasownika, dlatego należy to słowo zapisać z „ż” na końcu.

 

Przykład:

Ani się waż to zrobić.

Komentarze

~ Iksde
12/23/22, 8:39 AM
XD
~ tylda
2/15/22, 9:22 AM
Wyraz ten pochodzi od czasownika WAHAĆ a nie ważyć. Ta strona ma tyle wspólnego z ortografią co odwaga z odważnikiem