Jak piszemy: przedsięwzięcie, przedsięwziencie czy przedsiemwziencie?

przedsięwzięcie

Poprawna pisownia

przedsięwziencie, przedsiemwziencie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "przedsięwzięcie".

Przedsięwzięcie to projekt lub działanie podjęte w określonym celu.

W odniesieniu do tego wyrazu zastosowanie ma następująca zasada - ę piszemy w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski szczelinowe oraz zwarte i zwarto-szczelinowe, czyli w tym przypadku przed w i c.

Przykłady użycia:

Budowa największego w Polsce muzeum to historyczne przedsięwzięcie.

Władze miasta planują olbrzymie przedsięwzięcie.

Komentarze