Jak piszemy: krzaki czy kszaki?

krzaki

Poprawna pisownia

kszaki

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "krzaki".

Wyraz "krzaki" oznacza bujne, niewysokie rośliny, porastające jakiś teren (ma on negatywny wydźwięk). Błędny zapis wynika z sugerowania się artykulacją, ponieważ słowo to wymawiamy jako [kszaki]. Prawidłową pisownię z kolei określa reguła ortograficzna, zgodnie z którą rz piszemy przed spółgłoskami: b, p, d, t, g, k, w, j, ch.

Przykłady użycia:

Mężczyzna uciekł w krzaki przed policją.

Działkę porastają gęste krzaki.

Przechodzień znalazł w krzakach reklamówkę z dużą sumą pieniędzy.

Komentarze