Jak piszemy: objąć czy obiąć?

objąć

Poprawna pisownia

obiąć

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "objąć".

"Objąć" ma kilka znaczeń, np. otoczyć kogoś lub coś ramionami, mieć coś w składzie, wziąć w posiadanie, zobowiązać się do wykonywania jakichś obowiązków. W wyrazie tym odchodzimy od reguły, która mówi, że po spółgłoskach (poza s, z, c), zarówno przed spółgłoską, jak i przed samogłoską (bez względu na wymowę) piszemy i. Tutaj ma odniesienie zasada, zgodnie z którą po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę piszemy j (ob-jąć).

Przykłady użycia:

Nowak stanowisko dyrektora ma objąć w przyszłym miesiącu.

On nie bał się mnie objąć.

Nowe zasady mają objąć wszystkich mieszkańców Warszawy.

Komentarze