Jak piszemy: dosyć czy dość?

dosyć, dość

Poprawna pisownia

Obie formy są poprawne.

Wyrazów dosyć i dość możemy używać wymiennie, bo mają takie samo znaczenie:

  1. wystarczająco; tyle, ile trzeba;
  2. umiarkowanie;
  3. wyrażają nakaz lub zakaz.

Dość to krótsza forma dosyć. Decyzja o użyciu jednego z tych słów zależy więc od preferencji użytkownika polszczyzny.

Przykłady użycia:

Daj mi spokój! Mam już dość.

Andrzej miał dość pieniędzy, aby kupić wymarzony samochód.

Dosyć tego! Natychmiast się uspokój.

To dość ciekawy film.

Komentarze