Jak piszemy: empatia czy empatja?

empatia

Poprawna pisownia

empatja

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "empatia".

Empatia to pewna umiejętność, którego polega na wczuwaniu się w stan drugiej osoby. Wyraz ten w swoim zakończeniu ma -ia, a nie -ja. Zastosowanie ma tutaj zasada, zgodnie z którą zwykle po spółgłoskach (oprócz s, z, c), zarówno przed spółgłoską, jak i przed samogłoską (bez względu na wymowę) piszemy i.

Przykłady użycia:

Annę cechowała niezwykła empatia.

To nie jest empatia, tylko oszustwo.

Komentarze