Jak piszemy: objąłem czy objęłem?

objąłem

Poprawna pisownia

objęłem

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "objąłem".

Objąłem to forma czasownika objąć w 1. osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego rodzaju męskiego. Niepoprawna forma objęłem jest efektem skojarzenia z zapisem w rodzaju żeńskim - objęłam.

Przykłady użycia:

Objąłem patronatem honorowym to wydarzenie.

Stanowisko dyrektora banku objąłem dwa lata temu.

Komentarze