Jak piszemy: życie czy rzycie?

życie

Poprawna pisownia

rzycie

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "życie".

Wyraz "życie" ma wiele znaczeń, jednak główne z nich odnosi się do stanu danego organizmu. Zapisujemy go przez ż ze względów historycznych, ponieważ już w języku prasłowiańskim miał formę žitьje. Jak widać to bardzo stary wyraz, utrwalony w polszczyźnie.

Przykłady użycia:

Życie człowieka jest bardzo cenne.

Lekarze codziennie ratują ludzkie życie.

Jednymi z najtrudniejszych rozmów są te o życiu.

Komentarze

~ Kiwaszek
4/25/24, 7:33 AM
Chyba że chodzi o pewien rzeczownik w liczbie mnogiej i gwarze śląskiej
~ BanciaMaxa
4/11/24, 10:12 AM
Często widzę w komentarzach « z tąd »..