Jak piszemy: innaczej czy inaczej?

inaczej

Poprawna pisownia

innaczej

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to "inaczej".

Wyraz "inaczej" może oznaczać 'w inny sposób', 'innymi słowy'. Może też pełnić w zdaniu funkcję spójnika i znaczyć tyle, co 'w przeciwnym razie'.

Przykłady użycia:

Niektórzy odbierają świat inaczej niż inni.

W tym kraju Wielkanoc obchodzi się inaczej niż w Polsce.

Musisz zdać ten egzamin, inaczej wyrzucą cię ze studiów.

Komentarze