Jak piszemy: toteż czy to też – razem czy osobno?

toteż

Zależy od kontekstu

to też

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

Wyraz "toteż" pisany łącznie to spójnik przyłączający zdanie, które zawiera informację wynikającą ze zdania poprzedniego. Natomiast "to też" jako dwa oddzielne wyrazy to zwrot mający takie samo znaczenie jak również, także.

Przykłady użycia:

Byłem bardzo głodny, toteż zrobiłem pyszny obiad.

To też trzeba będzie kupić.

Komentarze