Jak piszemy: brzdąc czy bżdąc, brzdonc?

brzdąc

Poprawna pisownia

bżdąc, brzdonc

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „brzdąc”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „rz” piszemy po spółgłoskach: „p”, „b”, „k”, „g”, „t”, „d”, „ch”, „j”, „w”. W naszym słowie „rz” występuje po „b”.

Reguła ortograficzna mówi, że „ą” piszemy przed spółgłoskami zwarto-szczelinowymi: „c”, „ć”, „cz”, „dz”, „dż”, „dź”, lecz wymawiamy jako "-om" lub "-on". W naszym słowie „ą” występuje przed „c”.

 

Przykłady:

Ten brzdąc jest taki uroczy!

Mój mały brzdąc właśnie zasnął.

Komentarze