Jak piszemy: cokół czy cokuł?

cokół

Poprawna pisownia

cokuł

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „cokół”.

 

Cokół to podstawa, na której umieszcza się rzeźbę. Reguła ortograficzna mówi, że „ó” piszemy wtedy, gdy wymienia się na „o”, „e” lub „a”. W naszym słowie „ó” wymienia się na „o”, co pokazuje para wyrazów: „cokół” – „cokołu” (dopełniacz tego rzeczownika).

 

Przykłady:

Ten cokół jest wykonany z marmuru.

Zanim stworzono rzeźbę, najpierw odlano cokół.

Komentarze