Jak piszemy: dziekan czy Dziekan – małą czy dużą literą?

dziekan

Zależy od kontekstu

Dziekan

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Kiedy słowa używamy w wypowiedzi nieoficjalnej (jako nazwa stanowiska), wtedy zapisujemy je małą literą, np.: W tym gabinecie dyżuruje dziekan naszego wydziału.

Kiedy słowa używamy w sytuacji oficjalnej (np. w liście, zaproszeniu…), wtedy zapisujemy je dużą literą, np.: Szanowny Panie Dziekanie, zwracam się z prośbą o rozpatrzenie mojego podania.

Komentarze