Jak piszemy: grabarz czy grabaż?

grabarz

Poprawna pisownia

grabaż

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „grabarz”.

 

Grabarz to osoba, która chowa ludzi na cmentarzu. Reguła mówi, że nazwy zawodów z końcówką „-arz”, „-erz” zapisujemy przez „rz”.

 

Przykłady:

Nigdy nie chciałbym pracować jako grabarz.

W tym zakładacie pogrzebowym jest zatrudnionych kilku grabarzy.

Komentarze