Jak piszemy: manager czy menager?

manager, menager

Poprawna pisownia

----------

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem są obie formy.

Manager (menager) jest to osoba, która zarządza przedsiębiorstwem lub jakąś jego częścią. Słowo to występuje także w kontekście artystycznym - managerem (menagerem) nazywa się osobę zajmującą się organizacją występów dla artystów, sportowców, itp.

Zgodnie z obowiązującą normą zarówno manager, jak i menager są formami poprawnymi. Jest to zapożyczenie z języka angielskiego, które występuje również w spolszczonej fonetycznie i graficznie wersji jako: menedżer.

Przykłady:

Od niedawna pracuję na stanowisku managera (menagera) do spraw finansów.
Dobry manager (menager) musi być zorientowany w gospodarce krajowej i światowej.
Tomek został menagerem (managerem) słynnego wokalisty z USA.

Komentarze

~ Sawa
10/30/20, 8:28 AM
popieram przedmówcę
~ Luxbart
8/3/19, 6:05 AM
Wiele źródeł mówi że menager jest bledny Najłatwiej: MAN to liczba pojedyncza MEN to mnoga, trudno tu uzyc