Jak piszemy: manager czy menager?

manager, menager

Poprawna pisownia

----------

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem są obie formy.

Manager (menager) jest to osoba, która zarządza przedsiębiorstwem lub jakąś jego częścią. Słowo to występuje także w kontekście artystycznym - managerem (menagerem) nazywa się osobę zajmującą się organizacją występów dla artystów, sportowców, itp.

Zgodnie z obowiązującą normą zarówno manager, jak i menager są formami poprawnymi. Jest to zapożyczenie z języka angielskiego, które występuje również w spolszczonej fonetycznie i graficznie wersji jako: menedżer.

Przykłady:

Od niedawna pracuję na stanowisku managera (menagera) do spraw finansów.
Dobry manager (menager) musi być zorientowany w gospodarce krajowej i światowej.
Tomek został menagerem (managerem) słynnego wokalisty z USA.

Komentarze

~ J.P.
3/23/23, 11:10 AM
Słownik języka polskiego zawiera wyłącznie "manager" lub spolszczone wersje "menadżer, manadżer" - nie szerzcie niepoprawnych informacji! @Luxbart: bzdura, gdyż słowo "manager" nie pochodzi od rzeczownika "man", lecz od czasownika "manage". Za takie komentarze, wprowadzanie w błąd i jeszcze wymyślanie teorii z chmur należy się językowe MANto ;)
~ Jan
5/11/22, 7:25 AM
Stronę robią ignoranci językowi, niestety. Masa błędów, same reklamy, zwyczajne okaleczanie języka polskiego. ortograf.pl powinno się zamknąć i ukarać za szerzenie wartości antypolskich.
~ Wtf
5/3/22, 3:55 PM
Kto napisał taką "wątpliwość językową"? Przecież "menager" jest ewidentnie błędne, gdyż słowo to w takiej formie nie jest zapisywane nawet w języku angielskim!! Tak więc albo "manager" albo spolszczone "menedżer" (lub "menadżer")!
~ Aronik
1/24/21, 10:40 AM
Bzdury. W językach anglosaskich manager, w Polsce menedżer. Manager, Dlatego ponieważ w dunsko-angielskim ordbog a wymawiane jest jako e , a żeby uniknąć błędów językowych dodano ae duże E. Wymawia się menager tylko dlatego bo 2 litera jest po prostu a , a nie ae. Ktoś kto nie był z was w szkole językowej nigdy tego nie zrozumie.
~ Ortografia
1/23/21, 3:00 PM
Moim zdaniem poprawna pisownia to: menedżer
~ Sawa
10/30/20, 8:28 AM
popieram przedmówcę
~ Luxbart
8/3/19, 6:05 AM
Wiele źródeł mówi że menager jest bledny Najłatwiej: MAN to liczba pojedyncza MEN to mnoga, trudno tu uzyc