Jak piszemy: nie mogąc czy niemogąc - razem czy osobno?

nie mogąc

Poprawna pisownia

niemogąc

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nie mogąc”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że pisownia partykuły „nie” z imiesłowami przysłówkowymi zawsze jest rozłączna.

 

Przykłady:

Nie mogąc rozwiązać zadania, poprosił o pomoc kolegę.

Nie mogąc zbyt długo czekać, zadzwoniła do koleżanki i powiedziała, że wraca do domu.

Komentarze