Jak piszemy: nie tutaj czy nietutaj – razem czy osobno?

nie tutaj

Poprawna pisownia

nietutaj

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nie tutaj”.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” z przysłówkami, które nie pochodzą od przymiotnika, zapisujemy rozdzielnie. „Tutaj” jest właśnie takim przysłówkiem (określa miejsce, odpowiada na pytanie: gdzie?).

 

Przykłady:

Nasze miejsca są nie tutaj, tylko tam.

Usiądźmy na ławce, ale może nie tutaj.

Komentarze