Jak piszemy: nierówno czy nie równo - razem czy osobno?

nierówno

Zależy od kontekstu

nie równo

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła ortograficzna mówi, że „nie” z przysłówkami w stopniu równym piszemy łącznie. „Nierówno” zapiszemy więc w takim zdaniu: Ale nierówno narysowałaś linię.

Z kolei gdy chcemy pokazać zaprzeczenie, partykułę „nie” piszemy oddzielnie, np.: To jest nie równe, ale bardzo krzywe.

Komentarze