Jak piszemy: nieszanujący czy nie szanujący – razem czy osobno?

nieszanujący

Poprawna pisownia

nie szanujący

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „nieszanujący”.

 

Reguła ortograficzna mówi, że partykułę „nie” piszemy łącznie z imiesłowami przymiotnikowymi czynnymi i biernymi. „Szanujący” jest imiesłowem przymiotnikowym czynnym.

 

Przykłady:

Człowiek nieszanujący przyrody jest wrogiem ekologów.

Ludzie nieszanujący innych są uważani za egoistów.

Komentarze