Jak piszemy: nieziemski czy nie ziemski – razem czy osobno?

nieziemski

Zależy od kontekstu

nie ziemski

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Reguła mówi, że partykułę „nie” z przymiotnikami w stopniu równym zapisujemy łącznie, np.: Ależ on jest nieziemsko przystojny.

Kiedy w zdaniu chcemy podkreślić przeciwieństwo, wtedy stosujemy pisownię łączną, np.: Nie ziemskie, ale niebiańskie życie jest celem wielu wyznawców religii.

Komentarze