Jak piszemy: rada gminy czy Rada Gminy – małą czy dużą literą?

rada gminy

Zależy od kontekstu

Rada Gminy

Zależy od kontekstu

Pisownia zależy od kontekstu.

 

Kiedy słowa używamy w wypowiedzi nieoficjalnej (jako nazwa urzędu), wtedy zapisujemy je małą literą, np.: Należę do rady gminy od roku.

Kiedy słowa używamy w sytuacji oficjalnej (np. w liście, zaproszeniu…), wtedy zapisujemy je dużą literą, np.: Zwracam się z prośbą do Rady Gminy, aby rozważyła poniższą propozycję.

Komentarze