Jak piszemy: rondo czy rądo?

rondo

Poprawna pisownia

rądo

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „rondo”.

Połączenie on (a także: om, en, em) piszemy w wyrazach zapożyczonych przed spółgłoską d (a także spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi p, b, t, c, ć, dź, k, g) np. kondycja. 


Rondo to: skrzyżowanie ulic o ruchu okrężnym; część kapelusza, która otacza jego główkę; utwór muzyczny dwukrotnie powtarzający początkowe słowa pierwszego wersu; średniowieczna pieśń taneczna.

Przykłady użycia:
Przy opuszczaniu ronda należy włączyć prawy kierunkowskaz.
Miała na głowie kapelusz z fantazyjnym rondem.
Zagrali wspaniałe rondo.

Komentarze