Jak piszemy: syllabus czy sylabus?

syllabus

Zależy od kontekstu

sylabus

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne.

 

Pisownia z podwójnym „ll” przeważała, gdy słowo to weszło do użytku. Natomiast teraz zdecydowanie częściej wybiera się „sylabus” przez jedno „l”.

 

Przykłady:

W sylabusie mam listę lektur do egzaminu.

Syllabus zawiera wszystkie zagadnienia, które omówimy na naszym kursie.

Komentarze