Jak piszemy: szef czy szew?

szef

Zależy od kontekstu

szew

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Rzeczownik „szef” oznacza: osoba, która zarządza zespołem ludzi.

Rzeczownik „szew” oznacza: miejsce zszycia kawałków materiałów; blizna po zszyciu tkanek miękkich, także nić użyta do tego; połączenie kości czaszki; połączenie brzegów metalowych przedmiotów za pomocą spawania lub nitowania.

Przykłady użycia:
Szef naszej firmy to wspaniały człowiek.
Poprosiłam szefa o krótki urlop.
Kupiłam sobie rajstopy bez szwu.
Założono mi rozpuszczalne szwy.

 

Komentarze