Jak piszemy: trudnoczytelny czy trudno czytelny – razem czy osobno?

trudno czytelny

Poprawna pisownia

trudnoczytelny

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „trudno czytelny”.

 

Reguła mówi, że wyrażenia, których pierwszy człon jest przysłówkiem, a drugi imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określającym ten przysłówek, zapisuje się łącznie. „Trudno” jest przysłówkiem (odpowiada na pytanie „jak?”), a „czytelny” to imiesłów przymiotnikowy.

 

Przykłady:

Twoje pismo jest trudno czytelne.

Możesz mi przeczytać ten trudno czytelny tekst?

Komentarze