Jak piszemy: w przededniu czy w przede dniu?

w przededniu

Poprawna pisownia

w przede dniu

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „w przededniu”.

Przedrostek przede- (a także wszystkie inne przedrostki, m.in. przed-, przeciw-, poza-, -super, -wice, -ultra itp.) piszemy łącznie z wyrazami pospolitymi.

„W przededniu” znaczy: w dniu poprzedzającym coś, także w czasie poprzedzającym jakieś zdarzenie. Jest to wyrażenie przyimkowe (połączenie przyimka z rzeczownikiem – te zasadniczo pisze się oddzielnie).
„Przededniu” to forma miejscownika i wołacza rzeczownika „przeddzień” (dzień poprzedzający; okres poprzedzający jakieś wydarzenie).

Przykłady użycia:
W przededniu wyjazdu na wakacje dostałem wysokiej gorączki.
W przededniu wojny niewielu spodziewało się, że naprawdę dojdzie do ataku.

Komentarze