Jak piszemy biling czy billing

billing

Poprawna pisownia

biling

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest billing.

Billing to wykaz rozmów telefonicznych i opłat za połączenia, a także komputerowa rejestracja połączeń telefonicznych.

Billing jest wyrazem pochodzenia angielskiego (ang. billing), które polszczyzna przejęła w niezmienionej formie. Oznacza to, że jedynym poprawnym zapisem jest ten, który występuje w języku angielskim – billing, pisany z użyciem podwojonej litery l. Błędna pisownia wynika z wymowy, gdzie dochodzi do uproszczeń.

Przykłady:

Operator sieci komórkowej sporządza billing każdego użytkownika.
Tylko korzystający z naszego systemu posiada dostęp do swoich billingów.
Billingi ofiary wskazują, że ktoś kontaktował się z nią przed śmiercią.

Komentarze