Jak piszemy: Celcjusza czy Celsjusza

Celsjusza

Poprawna pisownia

Celcjusza

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to Celsjusz.

Celsjusz to skala mierzenia temperatury, w której C jest jednostką, pochodzącą od nazwiska Andersa Celsjusza, szwedzkiego fizyka i astronoma, który opracował powszechnie stosowaną skalę temperatur.

Błędna wymowa (oraz zapis) Celcjusz lub też Celzjusz wynika z artykulacji dwóch sąsiadujących ze sobą trudnych głosek – l i s. Narządy mowy są tak skonstruowane, że łatwiej jest wymówić l, które ma podobną artykulację do c, niż do s. Wymowa l i s odbywa się z udziałem zębów, zaś do s używany jest zasadniczo tylko język, stąd bliskość narządów mowy zadecydowała o formie artykulacji tych głosek.

Przykłady:

Najpowszechniejszymi skalami temperatur jest Celsjusz, Kelwin oraz Fahrenheit.
Dziś nad morzem ma być 25 ° Celsjusza.
Ciekawostką jest, że Celsjusz uważał, że temperaturą wrzenia wody jest 0 °.

Komentarze