Jak piszemy: chip czy czip

chip oraz czip

Poprawna pisownia

----------

Niepoprawna pisownia

Poprawne mogą być obie formy.

Chipem (czipem) nazywany jest miniaturowy układ scalony.

Chip (czip) jest zapożyczeniem z języka angielskiego. Polszczyzna przejęła wyraz w postaci fonetycznej – czip (w angielszczyźnie ch wymawiane jest jako cz). W zapisie dozwolone są oba warianty, ponieważ początkowo chip (czip) był terminem specjalistycznym używanej głównie w branżach informatycznych i technologicznych. Jednak z czasem przedostał się również do mowy potocznej, a jej użytkownicy przyjęli zapis zgodny z wymową.

Przykłady:

Stworzony przez nas chip (czip) nie ma ani jednego wirusa.
Najnowocześniejszy chip (czip) na rynku ma nieograniczoną pojemność.
Wszczepianie chipów (czipów) zwierzętom, pozwala je odnaleźć gdy się zagubią.

Komentarze

~ aha
10/2/22, 5:33 PM
aha
~ aha
7/20/22, 12:04 PM
aha
~ aha 3
2/19/21, 4:41 PM
aha
~ aha
1/5/21, 1:38 PM
aha
~ aha 2
6/12/20, 12:44 AM
aha
~ aha
12/24/18, 8:35 AM
aha