Jak piszemy: dojutra czy do jutra - razem czy osobno

do jutra

Poprawna pisownia

dojutra

Niepoprawna pisownia

Wyrażenie do jutra zapisujemy osobno.

Do jutra jest sformułowaniem używanym w kontekście pożegnania; do widzenia, do zobaczenia, a także jest odcinkiem czasu, w którym coś się może wydarzyć, np. Do jutra nic nie powinno się stać.

Do jutra należy do wyrażeń przyimkowych. Oznacza to, że wszystkie tego typu formuły zawsze zapisywane są rozdzielnie.

Przykłady:

Do jutra, Haniu!
Dziś już się nie zobaczymy, więc do jutra!
Poczekajmy do jutra, może sprawa się wyjaśni.

Komentarze