Jak piszemy: hce czy chce

chce

Poprawna pisownia

hce

Niepoprawna pisownia

Poprawnym zapisem tego czasownika to chce.

Chce jest formą w 3 osobie liczby pojedynczej w czasie teraźniejszym, pochodzącym od czasownika chcieć (mieć ochotę, chęć).

Pisownię z użyciem ch wyjaśnia pochodzenie słowa. W XIV wieku istniało chociai (choceszli). Także w innych językach słowiańskich pojawia się chcieć pisane przez ch: w języku czeskim – chciech oraz w rosyjskim – chotiet. Warto tutaj wspomnieć o regule ortograficznej, która mówi, że wyrazy rodzime zawsze zapisywane są z ch.

Przykłady:

Jeśli chce, to potrafi.
W przyszłości on chce zamieszkać za granicą.
Chce zapaść się pod ziemię, bo wstyd jej za to, co zrobiła.

Komentarze