Jak piszemy: 10-metrowy czy 10-cio metrowy?

10-metrowy

Poprawna pisownia

10-cio metrowy

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „10-metrowy".

Wyraz 10-metrowy jest przymiotnikiem złożonym z pierwszym członem odliczebnikowym. Składa się z dwóch tematów słowotwórczych dziesięć  i metr, interfiksu -o-  oraz sufiksu -owy. Możemy zapisać go słownie: dziesięciometrowy lub liczbowo-słownie: 10-metrowy. W drugiej formie zapisu liczba zastępuje pierwszy temat słowotwórczy dziesięć wraz z interfiksem -o-

Przykłady:

Kupiłem 10-metrowy kabel.

Kierowca, zatrzymując się przed przejściem dla pieszych, powinien zachować 10-metrowy dystans.

Zachowaj 10-metrowy odstęp. 

Komentarze

~ Owca mowi "Znowu z tym paszetem!"
3/9/23, 2:47 PM
10-metrowy