Jak piszemy: a cappella czy acappella – razem czy osobno?

a cappella

Poprawna pisownia

acappella

Niepoprawna pisownia

Prawidłowy zapis to a cappella.

A cappella oznacza utwór wykonywany bez akompaniamentu.

Rozłączny zapis wyjaśnia etymologia. Bowiem wyrażenie to w oryginale składa się z dwóch słów przyimka a i rzeczownika cappella, które dosłownie oznacza w kościele. Zatem do polszczyzny z języka włoskiego przedostała się rozdzielna pisownia, która do dziś jest zachowana.

UWAGA: A cappella może być zastosowany w użyciu przymiotnikowym: utwór (jaki?) a cappella, a także w użyciu przysłówkowym: utwór wykonywany (jak?) a cappella.

Przykłady:

Utwory a cappella cieszą się coraz większą popularnością.
Jej śpiew a cappella zachwycił całą publiczność.
Uczestnik talent show został poproszony o zaśpiewanie a cappella.

Komentarze