Jak piszemy: a nuż czy anuż - razem czy osobno?

A nuż zapisujemy zawsze rozłącznie.

A nuż to wykrzyknienie wyrażająca obawę lub nadzieję, że coś się wydarzy; być może, może, kto wie, prawdopodobnie.

A nuż jest archaicznym wykrzyknieniem, które komunikuje, że coś wydarzy się nagle lub niespodziewanie. Pisownię rozłączną można wyjaśnić budową tego wyrażenia, które składa się z a będącego partykułą łączącą i wzmacniającą wypowiedź oraz nuż, czyli wyrazu ekspresyjnego

Przykłady:

Warto spróbować! A nuż się uda?
Rozstawiliśmy wszędzie pułapki. A nuż mysz się złapie. 
A nuż przepowiednie jasnowidza się sprawdzą i co wtedy?

Komentarze