Jak piszemy: abnegat czy abnegad?

abnegat

Poprawna pisownia

abnegad

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis tego rzeczownika to abnegat.

Abnegatem nazywana jest osoba, która nie dba o swój wygląd, zdrowie, wygody i korzyści; ktoś zaniedbany, flejtuch oraz ktoś, kto nie ma podstawowej wiedzy w jakiejś dziedzinie.

Abnegat pochodzi z języka łacińskiego (łac. abnegatio - wyparcie się). Oznacza to, że polszczyzna zapożyczyła zarówno znaczenie jak i pisownię łacińską, a więc takie konstrukcje zawsze będą zapisywane zgodnie z oryginałem. Błędny abnegad wynika z wymowy, gdzie doszło do upodobnienia wstecznego (uproszczenie to wynika z budowy narządów mowy).

Przykłady:

Po śmierci żony stał się okropnym abnegatem.
Kowalski wiódł życie abnegata, z dala od ludzi i wielkiego miasta.
Udało mi się napisać wypracowanie o
„Panu Tadeuszu”, będąc abnegatem w tej dziedzinie.

Komentarze