Jak piszemy: absorbcja czy absorpcja czy apsorpcja?

absorpcja

Poprawna pisownia

absorbcja, apsorpcja

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to: „absorpcja”.

 

Częsty błąd polegający na zastępowaniu litery „p” literą „b” wynika z tego, że w czasowniku o tym samym rdzeniu występuje właśnie litera „b” – „absorbować” (czyli wchłaniać).
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku czasownika „subskrybować” i rzeczownika „subskrypcja”.

 

Przykłady użycia: 

Absorpcja to wchłanianie substancji przez inną substancję.
Stopień absorpcji składników pokarmowych uzależniony jest od wielu różnych czynników.

Komentarze

~ GregoryPinezka
6/4/24, 3:42 PM
Dlaczego absorbcja i absorpcja nie jest podkreślana przez word