Jak piszemy: absorbować czy adsorbować?

absorbować

Zależy od kontekstu

adsorbować

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne, ale ich użycie zależy od kontekstu.

"Absorbować" to zajmować kogoś czymś, poświęcać czemuś szczególną uwagę.

Natomiast "adsorbować" to pojęcie z zakresu nauk chemicznych, które oznacza przyłączanie cząsteczek cieczy lub gazu na powierzchni ciała stałego.

Przykłady użycia:

Praca z małymi dziećmi bardzo absorbuje.

Węgiel leczniczy adsorbuje wiele toksycznych substancji.

Komentarze

~ Bartłomiej
2/12/24, 10:08 PM
Informacja nie jest do końca precyzyjna. Oba te słowa są pojęciami z zakresu nauk chemicznych, o podobnych (choć nie identycznych) znaczeniach.