Jak piszemy: abstrahując czy abstrachując?

abstrahując

Poprawna pisownia

abstrachując

Niepoprawna pisownia

Czasownik "abstrahując" zapisujemy z użyciem "h".

 

"Abstrahując", czyli odbiegając, pomijając, świadome nieuwzględnienie czegoś, co uważa się za mniej ważne. 

"Abstrahując" pochodzi od czasownika "abstrahować". Zapis z użyciem "h" wyjaśnia etymologia. Słowo to pochodzi od łacińskiego abstraho (pol. oddalać, odciągać), skąd wyraz przeniknął do polszczyzny w uproszczonej formie.

 

Przykłady:

Abstrahując od gry aktorskiej, sztuka poruszała aktualne problemy młodzieży. 
Abstrahując od szczegółów wypowiedzi, uwagę słuchaczy skupił jego ubiór.
Abstrahując od dobrych prognoz lekarzy, mam złe przeczucia.

Komentarze