Jak piszemy: aby czy żeby?

aby

Zależy od kontekstu

żeby

Zależy od kontekstu

Obie to formy mogą z powodzeniem funkcjonować w poprawnej polszczyźnie, jednak aby wydaje się bardziej sztuczne i zmanierowane. Można stosować je zamiennie, pod warunkiem że występują w funkcji spójnika. Przyrostek -by sugeruje przypuszczający tryb wymowy.

 

Przykład:

Antek bardzo chciał, żeby kaczki podpłynęły trochę bliżej niego.

Co zrobić, aby nasze trampki jak najdłuższej zachowały czystość?

Co mam powiedzieć, żebyś posprzątał pokój?

Komentarze