Jak piszemy: aczkolwiek czy acz kolwiek - razem czy osobno?

aczkolwiek

Poprawna pisownia

acz kolwiek

Niepoprawna pisownia

Aczkolwiek zawsze zapisujemy łącznie

Aczkolwiek jest spójnikiem łączącym dwa przeciwstawne części zdania. Jest to forma książka, uważana za archaiczną, niestosowaną w mowie potocznej i zastępowaną przez: ale, lecz, choć, chociaż, mimo że. 

Poprawnym zapisem jest pisownia łączna, ponieważ wszystkie wyrazy zawierające partykułę -kolwiek zapisywane będą razem z poprzedzającym ją wyrazem.

Przykłady:

Sytuacja jest trudna, aczkolwiek nie tragiczna.
Zabieg był konieczny, aczkolwiek nieprzyjemny. 
Była lubiana i znana, aczkolwiek do ludzi odnosiła się z pretensją.

Komentarze

~ Ja nie mam nazwy
5/28/22, 1:19 PM
niektórzy mogą również napisać a czkolwiek, no ale poprawnie jest aczkolwiek bo samo słowo czkolwiek nie istnieje