Jak piszemy: adaptować czy adoptować?

adaptować

Zależy od kontekstu

adoptować

Zależy od kontekstu

Obie formy są poprawne. Słowa mają inne znaczenia. Ich użycie zależy więc od kontekstu.

Czasownik „adaptować” oznacza: przystosować coś do innego użytku niż pierwotnie zakładano, przystosować coś lub kogoś do innych warunków, także przystosowywać dzieło literackie do wystawienia na scenie lub przeniesienia na ekran.

Czasownik „adoptować” oznacza: uznać prawnie cudze dziecko za swoje, także: zaopiekować się zwierzęciem bez właściciela.

Przykłady użycia:
Chciałabym adaptować ten lokal na cele mieszkalne.
Adaptuje współczesną prozę do wystawienia na scenę.
W końcu udało im się adoptować dziecko z domu dziecka.
Moja siostra adoptowała pięknego psa ze schroniska dla zwierząt.

Komentarze