Jak piszemy: adekwatny czy adekfatny?

adekwatny

Poprawna pisownia

adekfatny

Niepoprawna pisownia

Poprawny zapis to adekwatny.

Adekwatny, czyli zgodny z czymś, odpowiadający czemuś, odpowiedni, dopasowany lub zgodny.

Poprawną pisownię z użyciem głoski w wyjaśnia etymologia. Słowo pochodzi od łacińskiego adequatus (zrównany). W polszczyźnie wyrazy łacińskie, w których występuje połączenie qu zawsze zapisywane jest jako kw, stąd prawidłowy zapis to adekwatny. Niepoprawna forma wynika z wymowy, gdzie dochodzi do uproszczeń artykulacyjnych.

Przykłady:

Kara była adekwatna do popełnionej zbrodni.
Jego poziom wiedzy był adekwatny do uzyskanej oceny.
Cena powinna być adekwatna do jakości towaru.

Komentarze