Jak piszemy: adiunkt czy adiónkt?

adiunkt

Poprawna pisownia

adiónkt

Niepoprawna pisownia

Poprawna forma to „adiunkt”.

 

Adiunkt to osoba zajmująca stanowisko naukowe na uczelni lub w instytucji badawczej, która ma stopień doktora lub doktora habilitowanego. Słowo pochodzi z języka łacińskiego – adiunctus, a z kolei w języku niemieckim występuje forma Adjunkt. Stąd w języku polskim pisownia przez „u”.

 

Przykłady:

Moja mama jest adiunktem na Wydziale Biologii.

Niedługo zostanę adiunktem, bo obronię swój doktorat.

Komentarze