Jak piszemy: ahoj czy achoj?

ahoj

Poprawna pisownia

achoj

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą jest ahoj.

Ahoj to pozdrowienie używane przez marynarzy i żeglarzy. 

Ahoj to wykrzyknienie, które najprawdopodobniej pojawiło się w polszczyźnie za sprawa języka czeskiego, w którym występuje ahoj w znaczeniu  „cześć”. Według innej teorii wyraz ten jest spolszczeniem angielskiego ahoy, które na morzu stanowi okrzyk mający zwrócić uwagę na coś - „Ej, wy!”. 

Przykłady:

Ahoj przygodo! - wykrzyknął zarzucając plecak na plecy.
Dołączył do grupy żeglarskiej, gdzie dowiedział się, że prawdziwym pozdrowieniem marynarskim jest Ahoj!”.
Krecik, bohater czeskiej kreskówki, zawsze witał się okrzykiem Ahoj!”.

Komentarze