Jak piszemy: akademi czy akademii?

akademii

Poprawna pisownia

akademi

Niepoprawna pisownia

Poprawną formą tego rzeczownika jest zapis z użyciem podwojonej spółgłoski i

 

Akademia może mieć trzy wyjaśnienia:

  1. Jest to instytucja kierująca rozwojem nauk i sztuk, skupiając wybitnych uczonych i artystów.
  2. To wyższa uczelnia specjalizująca się w danej dziedzinie.
  3. Uroczystość publiczna, która ma na celu uczczenie wydarzenia lub osoby.

Akademia jest wyrazem pochodzącym od greckiego akademos. W wyrazach zapożyczonych odmiana rzeczowników w dopełniaczu, celowniku i miejscowniku zakończonych na ia zawsze będzie miała końcówkę ii.

 

Przykłady:
akademii spotkali się wybitni uczeni z całego kraju.
Studiowali na akademii w tych samych latach, ale nigdy się nie spotkali.
Ola wzięła udział w akademii poświęconej rocznicy powstania szkoły.

Komentarze